Туристически маршрут Оплетня – х.Пършевица

село Оплетня е началото на много добра, но и по-сериозна еднодневна разходка до Кобилини стени. Проблемът е, че в един участък от пътеката маркировката е много лоша и изобщо трудно откриваема, което пък може да провали планирания преход, в случай че отивате за първи път на мястото и сред вас няма човек, запознат с маршрута.

При кметство село Оплетня има информационно табло на Природен парк „Врачански Балкан“ – оттам започва обозначена с жълта лентова маркировка пътека за хижа „Пършевица“. Преходът до горния край на Кобилини стени отнема около три часа, а пътеката трябва много внимателно да се следи. След първия половин час вече се открива видимост към скалните откоси, които са целта на прехода.

Вървим първоначално сред горички, изпъстрени с поляни и на около час след Оплетня достигаме най-проблемния участък от маршрута. Разпознава се по голямо дърво с пречупен клон точно над пътеката – има характерен вид. Минаваме под дървото и се отклоняваме нагоре и вдясно от досега следваната пътека. В тази посока търсим жълтата маркировка – нагоре и вдясно, докато минем първо покрай дърво с много дебел ствол и с чешма наблизо, а после и край голяма, бяла, метална табела за хижа „Пършевица“. След тази табела проследяването на пътеката отново не представлява трудност.